Praktijk

 

Notuleren

Bureau Ingrid Bakhuis notuleert bijeenkomsten in uiteenlopende sectoren, gericht op informatie-uitwisseling, visie- en strategieontwikkeling, beleids- en besluitvorming.

 • Vorm
  Vergaderingen, informatie- en inspraakavonden, themabijeenkomsten, workshops, debatten, congressen, expertmeetings, rondetafelgesprekken, cao-onderhandelingen, bestuurs- en ledenvergaderingen, vergaderingen van MT's, Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen, ondernemingsraden, commissies, project- en werkgroepen, etc.
 • Inhoud
  Maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning, integratie en diversiteit, bouwen en wonen, verkeer en vervoer, media, organisatieontwikkeling, cultuurverandering, kwaliteitsverbetering, management en bedrijfsvoering, technische, juridische en financieel-economische onderwerpen.
 • Opdrachtgevers
  Branche- en beroepsorganisaties, verenigingen, stichtingen, gemeenten, maatschappelijke ondernemingen, commerciële ondernemingen, organen voor medezeggenschap en burgerparticipatie, vrijwilligersorganisaties.

 

Schrijven, corrigeren, redigeren

Bureau Ingrid Bakhuis verzorgt de correctie en redactie van uiteenlopende tekstdocumenten en levert teksten en tekstbijdragen.

 • Vorm
  Boeken, e-books, brochures, internetsites, advertenties, nieuwsbrieven, mailings, les- en voorlichtingsmateriaal, congresbundels, ondernemingsplannen, rapporten, offertes, beleidsnota's, artikelen, projectverslagen, blogs.
 • Inhoud
  Branchegerelateerde informatie, onderzoek en advies, acquisitie en verkoop, maatschappelijke ontwikkeling, bouwen en wonen, verkeer en vervoer, organisatieontwikkeling, cultuurverandering, kwaliteitsverbetering, management en bedrijfsvoering, technische, juridische en financieel-economische onderwerpen.
 • Opdrachtgevers
  Organisatieadviesbureaus, communicatieadviesbureaus, uitgevers, branche- en beroepsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen, commerciële ondernemingen.

 

Samenvatten

Bureau Ingrid Bakhuis maakt samenvattingen van zakelijke teksten.

 • Vorm
  Boeken, brochures, les- en voorlichtingsmateriaal, congresbundels, ondernemingsplannen, rapporten, beleidsnota's, artikelen, projectverslagen.
 • Inhoud
  Branchegerelateerde informatie, onderzoek en advies, maatschappelijke ontwikkeling, bouwen en wonen, verkeer en vervoer, organisatieontwikkeling, cultuurverandering, kwaliteitsverbetering, management en bedrijfsvoering, juridische en sociaal-economische onderwerpen.
 • Opdrachtgevers
  Managers, onderzoekers.