Tekst

... en uitleg

 

Internet heeft de schrijfcultuur enorm veranderd. Interactieve websites en social media bieden de mogelijkheid om razendsnel te delen wat ons bezighoudt. We publiceren zonder tussenkomst van een uitgever: in een oogwenk staat een artikel, een blog of een e-book online. 
Snelheid gaat echter niet altijd samen met zorgvuldigheid. Een slordige formulering leidt tot verwarring en onbegrip en doet geen recht aan de boodschap, gedachtesprongen zijn te groot, de lezer raakt niet geboeid of begrijpt het vakjargon niet helemaal. Communicatie-uitingen hebben daardoor niet altijd het gewenste effect.
En aperte taalfouten doen twijfels rijzen over de professionaliteit van de auteur. Dat is jammer.
Uw boodschap moet staan! Helder. Bondig. Begrijpelijk. Én foutloos. Schrijven blijft schrappen en schaven, ondanks alle moderne publicatietechnieken. 

Schrijven, corrigeren, redigeren

Ingrid Bakhuis verwoordt wat u kwijt wilt aan uw doelgroep, op grond van de informatie die u verstrekt, of op basis van documentenonderzoek of interviews.

Een kritische blik van een derde voegt waarde toe aan uw product. Ingrid Bakhuis checkt op:

  • Taal-, spel- en stijlfouten
  • Logica in de opbouw
  • Een consistente stijl en lay-out
  • Leesbaarheid en begrijpelijkheid, uitgaande van doel en doelgroep

Dit gebeurt zonder de toon van de auteur geweld aan te doen en met een duidelijk onderscheid in correctie en redactie.
Aanbevelingen voor redactionele verbetering zijn slechts een advies. De opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor het product en moet achter de inhoud kunnen staan.

Samenvatten

De hoge publicatiedichtheid heeft een keerzijde: we worden overspoeld met informatie en hebben steeds meer moeite om voldoende tijd vrij te maken voor vakliteratuur. Ingrid Bakhuis zet boeken, rapporten of artikelen om in een handzame samenvatting. Zo blijft u bij in minder tijd. 

 

 

 

 

advies
artikel
beleidsplan
boek
e-book
blog
brief
brochure
cursusmateriaal
interview
lesmateriaal
ondernemingsplan
nieuwsbrief
offerte
promotiemateriaal
rapport
tekstbijdragen
trainingsmateriaal
vakliteratuur
website